Autocad Kursu

Autocad Kursuna kimler katılabilir?

Autocad Kursu; Makine, İnşaat, Harita, Elektrik, Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri, İç Mimarlar, Mobilya Tasarımı, Peyzaj Mimarları ve Teknik çizim işi ile uğraşan herkes içindir.

Autocad Kursu size ne kazandırır?

Kursiyerlerimiz autocad kursları ‘na katılarak Autocad programını tüm detayları ile öğrenmiş olacaklardır. Bu sayede makine, inşaat, mimarlık, mobilya ve diğer sektörlerdeki tüm teknik çizimleri 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak hızlı ve doğru bir şekilde çizebilir düzeye geleceklerdir.

Öğrenci Yorumları

Tüm Öğrenci Yorumları İçin Tıklayın

Autocad Kursu Eğitim İçeriği

Autocad Kursu’nu Neden Bilgi Eğitim de Almalıyım?

 

 Autocad kursları‘mıza katılarak, alanında en az 5 yıl piyasa deneyimine sahip Mühendis, Mimar ve Teknik Öğretmenlerden oluşan kadromuz rehberliğinde Autocad programını tüm detayları ile öğrenebilirsiniz.

 Autocad Kursu sonunda makine, inşaat, mimarlık, mobilya, elektrik, harita ve diğer sektörlerdeki tüm teknik çizimleri iki boyutlu ve üç boyutlu olarak hızlı ve doğru bir şekilde yapabilirsiniz.

 AutoCAD Kursu ‘na kayıt olmadan, devam eden Autocad eğitimi‘ne misafir olarak katılıp, kalitemizi ve farkımızı görebilirsiniz.

 Bilgi Eğitim, Autodesk Yetkili Eğitim ve Test Merkezi olduğu için Autocad kursları‘nı programın en güncel versiyonu ile verir.

 AutoCAD Eğitimi içerisinde, en az bir adet plan, görünüş, kesit ve üç boyutlu katı model çizimi uygulamalı olarak derste yapılır.

 Autocad Kursu ‘nda dersler 8-10 kişilik sınıflarda, her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde, projeksiyon sunumu ile uygulamalı olarak yapılmaktadır.

 Autocad Kurs ücretlerini senetle 6 taksit , Kredi Kartı ile 9 Taksit olarak ödeme kolaylığı vardır.

Our Skills

Arayüz Tanıtımı ve Çizim Komutları

 Autocad Programının yeni varsayılan arayüzü olan Drafting / Annotation’in tanıtımı ve eski versiyonlardaki gibi çalışabilmek için klasik arayüzün oluşturulması, kaydedilmesi

 Çizim ekranının arka plan renginin değiştirilmesi ve line ile ölçüsüz serbest Çizgi çizme

 Autocad’de Line ile ölçülü çizgi çizme yöntemleri (mutlak koordinant, Bağıl koordinat ve kutupsal koordinat sistemlerini kullanarak) ve çizilen nesnelerin seçilip, silinmesi

 Çember, yay , Elips gibi komutlarla dairesel çizim elemanları oluşturma

 Autocad’deki diğer Çizim komutları : xline (inşa çizgisi), mline (çoklu çizgi), polygon (çokgen), rectangle (dikdörtgen) oluşturma

 Nokta Ekleme komutları : Multiple point (çoklu nokta ekleme), nokta stili tanımlama, divide ve measure ile bir şekli eşit aralıklarla bölme, revision cloud, donut, spline (eğri) oluşturma uygulamaları

 Autocad Çizim modları ve ayarlarının yapılması (Grid, Snap, Polar, Osnap, Polar, Dynamic Input, Ortho gibi)

 Kurs içerisinde ilk uygulamalar ve Küçük çizim örneklerinin yapılması

AutoCAD eğitimleri Modify (Düzenleme) Komutları

 Autocad Kursları Nesne seçme yöntemleri
 Düzenleme komutları : Erase (silme ), Copy (kopyalama), Move (taşıma), Offset (Paralel Kopya alma)

Autocad Eğitimi ‘nde Düzenleme komutları

 Array komutu ile Rectangular (Dikdörtgensel) / Polar (açısal çoğaltma) ile Döner merdiven uygulaması, Mirror (Aynalama)
 Diğer Düzenleme Araçları : Trim (budama), Extend (uzatma), Stretch (esnetme), Break ( Kırma ), Lengthen (Nesnenin uzunluğunu değiştirme)
 Düzenleme komutları : Rotate (döndürme), fillet (köşe yuvarlatma), chamfer (pah kırma), align (hizalama ), Break at Point ( Bir çizgiyi bir noktadan ikiye ayırma)
 Yeni eklenen modify araçları: Lengthen ( Şekil uzatma ) , Align ( Hizalama) komutlarının kullanımı
 Polyline (birleşik çizgi), Pedit

 Autocad Görüntü ayarları ( Zoom, Pan komutları)

 AutoCAD dersi‘nde toplantı masası ve koltuk gibi mobilyaların planlarının çizimi

Autocad Dersi’nde Katmanlar, Taramalar ve Yazı Oluşturma

 Katman oluşturma ve katman özellikleri, katman bazında çizimlerde kontrol işlemleri, kullanılmayan katmnanların silinmesi
 Hatch (Tarama ve özellikleri)
 Autocad Eğitimi‘nde Yazı yazma Komutları (Single Line Text , Multiline Text)
 Yazı stili tanımlama
 AutoCAD projelerimize yazı ekleme uygulamaları

AutoCAD Kursları'nda Bloklar ve Farklı Dosyalar Arasında Nesnelerin Aktarılması

 Create Block ( Blok Oluşturma), Define Attributes ile bloklara nitelik tanımlama
 Insert block ile blokların projeye eklenmesi, Wblock ile blokların ayrı bir dosya haline getirilmesi
 Blok haline getirdiğimiz bir koltuğun elips şeklindeki toplantının masasının etrafında eşit aralıklarla ve düzgün bir şekilde kopyalanması
 Autocad projeerimizde kullanmak üzere blok kütüphanesi oluşturma
 Autocad eğitimi ‘nde Sorgulama komutlarının kullanımı (Alan ve çevre hesabı yaptırma)
 Nesne özelliklerinin değiştirilmesi
 Farklı çizim dosyaları arasında taşıma ve kopyalama işlemleri
 AutoCAD eğitimi bittikten sonra kullanabileceğimiz, kendi nesne kütüphanesini oluşturma

 

Autocad kursu ‘nda Ölçülendirme ve Ölçülendirme Ayarları

 Ölçülendirme komutları, ölçü stili tanımlama ve ileri seviye ölçü ayarları
 AutoCAD kursları’nda projlerimizde kullanmak üzere Dwt uzantılı şablon dosya oluşturma
 AutoCAD dersi‘nde proje üzerinde ölçülendirme uygulamaları
 Ölçeksiz ve ölçekli Plot (çıktı alma) işlemleri

 AutoCAD eğitimi‘nde, yapılan çizimlerin pdf ve jpg dosyalarına dönüştürülmesi

AutoCAD Kursu'nda Üç Boyutlu Katı Modelleme

 3D Modelling Arayüzüne geçme, Izometric Görünüşlerde Çalışma ve Farklı Görüntüleme Modları
 Autocad Dersi Temel 3 boyutlu çizim Komutları
 PolySolid ile sabit kalınlık ve yükseklikte duvar benzeri şekiller oluşturma
 Union, Subtract ve Intersect komutları
 Extrude, Revolve, Loft, Presspull, Sweep komutları ile 3d model oluşturma
 3D katı nesnelerde Rotate,Array ve Align komutlarının kullanımı
 Solid Editing ( Katı Model Düzenleme ) komutlarının kullanımı
 Autocad’de Üç boyutlu olarak modellenen sahnelerin ışıklandırılması, malzeme atama ve render işlemleri
 AutoCAD eğitimi nde uygulama sınavı yapılması
 Mesleki Proje Çizimi
 AutoCAD eğitimlerinde nesnelere Hyperlink ( Link verme ) özelliğinin anlatımı
 AutoCAD kursları esnasında Surface komutu ile yüzey oluşturma
 AutoCAD kursları üç boyutlu modelleme uygulamaları kapsamında Dolap, Masa, koltuk, vazo gibi mobilyaların çizilmesi
 AutoCAD kursu 2D uygulama projeleri
 Mimari Proje çalışması
 Makine parçası çizimi
 Peyzaj proje uygulaması
 AutoCAD Kursu Bina görünüş çizim örnekleri
 Tefriş elemanları çizim uygulamaları
 Tesisat projelerinde kullanılan sembollerin çizimi ve bloklanması
 AutoCAD kursları- 3D uygulama projeleri
 Koltuk Modelleme çizimi
 Masa ve Vazo modelleme uygulaması
 Cıvata çizimi
 Autocad Kursu 3 boyutlu iç mekan oda modellemesi
 3 boyutlu bina dış cephe modellemesi
 3 boyutlu çevre düzenleme projesi
 Işık ve ışık sistemleri ile sahneyi aydınlatma
 Kamera yerleştirme ve kamera ile sahnede dolaşma

WhatsApp Canlı Destek