Genel Muhasebe Kursu

Genel Muhasebe Kursuna kimler katılabilir?

Genel Muhasebe Kursuna Muhasebe alanında kendini geliştirmek, şirketlerin muhasebe departmanlarında mali işler uzmanı, mali işler şefi, mali işler müdürü, muhasebe uzmanı, muhasebe sorumlusu, muhasebe şefi, muhasebe müdürü, insan kaynakları uzmanı, finans uzmanı, finans müdürü gibi pozisyonlarda çalışmak isteyen, Mali Müşavir olmak isteyen ,kendi işini kurmayı hedefleyen ya da kendi işini kurmuş ancak temel bir muhasebe bilgisine ihtiyaç duyan herkes katılabilir.

Genel Muhasebe Kursu size ne kazandırır?

Ayrıca kursiyerlerimiz Genel Muhasebe Kursu sonunda kariyerlerini mali işler uzmanı, mali işler şefi, mali işler müdürü, muhasebe uzmanı, muhasebe sorumlusu, muhasebe şefi, muhasebe müdürü, insan kaynakları uzmanı, finans uzmanı, finans müdürü gibi pozisyonlarda sürdürme şansı yakalayabilirler.

Öğrenci Yorumları

Tüm Öğrenci Yorumları İçin Tıklayın

Genel Muhasebe Kursu Eğitim İçeriği

GENEL MUHASEBE KURSU – MUHASEBE GENEL BİLGİLER

 • Muhasebenin Tanımı
 • Muhasebenin Amacı
 • Muhasebenin Temel Kavramları
 • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
 • Muhasebe Bilgisinin Kullanıcıları
 • Muhasebe Mesleği(Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-Yeminli Mali Müşavir)
 • Muhasebe Türleri
  • Genel Muhasebe
  • Maliyet Muhasebesi
  • Yönetim Muhasebesi

GENEL MUHASEBE KURSU – İŞLETMELER

 • Basit usul işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • Tacirin Tanımı
 • 2.Sınıf işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • 1.Sınıf işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • Sınıf değiştirme
 • 1.Sınıf işletmelerin 2.sınıfa geçiş şartları
 • 2.Sınıf işletmelerin 1.sınıfa geçiş şartları
 • İşletmelerde açılış ve açılış bildirimleri (örnek açılış işlemleri)
 • Maliyeye açılış, adres değişikliği bildirimi Kapanış İşlemleri ve örnek uygulamalar
 • Yazar kasa kullanma şartları ve yazar kasa alım için yapılması gereken gerekli işlemler
 • SGK açılış bildirimi ,adres değişikliği bildirimi ,kapanış işlemleri ve örnek uygulamalar
 • Bağ-kur açılış bildirimi,kapanış bildirimi ve örnek uygulamalar

Our Skills

Ticari Şirketler Ve Tanımları

 •  Şirketlerin türleri
 •  Şahıs şirketleri tanımı
 •  Komandit şirket
 •  Kollektif şirket
 •  Sermaye şirketleri
 •  Limited şirket (tanımı ve kuruluş özellikleri)
 •  Anonim şirket (tanımı ve kuruluş özellikleri)
 •  Sermayesi paylara bölünmüş komandite şirket

Muhasebe Temel Belgeler

 •   Fatura Tanımı,Faturada Bulunması Gereken Bilgiler Ve Örnek Uygulaması
 •   İrsaliye Tanımı ,İrsaliyede Bulunması Gereken Bilgiler Ve Örnek Uygulaması
 •   İrsaliyeli Faturanın Tanımı,Bulunması Gereken Bilgiler Ve Örnek Uygulaması
 •   Perakende Satış Fişlerinin  Tanımı,Bulunması Gereken Bilgiler Ve Örnek Uygulaması
 •   Gider Pusulasının Tanımı, Bulunması Gereken Bilgiler Ve Örnek Uygulaması
 •   Müstahsil Makbuzunun Tanımı, Bulunması Gereken Bilgiler Ve Örnek Uygulaması
 •   Serbest Meslek Makbuzunun Tanımı, Bulunması Gereken Bilgiler Ve Örnek Uygulaması
 •   Tahsilat Makbuzunun Tanımı, Bulunması Gereken Bilgiler Ve Örnek Uygulaması
 •   Tediye Makbuzunun Tanımı, Bulunması Gereken Bilgiler Ve Örnek Uygulaması
 •   Ücret Bodrosunun Tanımı, Bulunması Gereken Bilgiler Ve Örnek Uygulaması
 •   Diğer Belgelerin Tanımı, Bulunması Gereken Bilgiler Ve Örnek Uygulaması

Ticari Defter

Birinci Sınıf Tacirin Tutması Gereken Defterler 
Gerçek Kişi Mükellefin Tutması Gereken Defterler

 •  Yevmiye defteri (Günlük defter) tanımı ve özellikleri
 •  Defter-i Kebir (Büyük defter) tanımı ve özellikleri
 •  Envanter defteri tanımı ve özellikleri

Limited Şirketlerin Tutması Gereken Defterler

 •  Yevmiye defteri (Günlük defter) tanımı ve özellikleri
 •  Defter-i Kebir (Büyük defter) tanımı ve özellikleri
 •  Envanter defteri tanımı ve özellikleri
 •  Pay defteri tanımı ve özellikleri
 •  Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defteri tanımı ve özellikleri

Anonim Şirketlerin Tutması Gereken Defterler

 •  Yevmiye defteri (Günlük defter) tanımı ve özellikleri
 •  Defter-i Kebir (Büyük defter) tanımı ve özellikleri
 •  Envanter defteri tanımı ve özellikleri
 •  Pay defteri tanımı ve özellikleri
 •  Yönetim kurulu Karar defteri tanımı ve özellikleri
 •  Genel kurul toplantı ve müzakere defteri tanımı ve özellikleri

İkinci Sınıf Tacirlerin Tutması Gereken Defterler

 •  İşletme Hesabı Defteri tanımı ve özellikleri

Serbest Meslek Erbabının Tutması Gereken Defterler

 •  Serbest meslek kazanç defteri tanımı ve özellikleri

Beyanname ve Bildirgeler

 •  Kdv beyannamesi
 •  Muhtasar beyanname
 •  Geçici Vergi Beyannamesi
 •  Gelir Vergisi Beyannamesi
 •  Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 •  BA ve BS bildirgeleri
 •  SSK işyeri bildirgesi
 •  Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi
 •  Sigortalı hizmet ve prim belgesi

Sgk İle İlgili İşlemler

 •  SSK işyeri bildirgesi
 •  Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi
 •  Sigortalı hizmet ve prim belgesi
 •  Bordro hesaplama
 •  Fazla mesai ve prim hesaplama
 •  Kıdem tazminatı hesaplama
 •  İhbar tazminatı ve ihbar süreleri hesaplama
 •  Yıllık izin süreleri hesaplama

Mali Tablolar

 •  Bilançonun Tanımı
 •  Bilanço Düzenleme Kuralları
 •  Bilançonun Biçimsel Yapısı
 •  Varlıklar ; dönen ve duran varlıklar
 •  Kaynaklar: kısa ve uzun vadeli ile öz kaynaklar
 •  Bilanço İlkeleri
 •  Gelir Tablosu Tanımı
 •  Satışların Maliyet Tablosu
 •  Fon Akım Tablosu
 •  Nakit Akım Tablosu
 •  Kar Dağıtım Tablosu
 •  Öz Kaynaklar Değişim Tabloları

Tekdüzen Hesap Planı

 •  Hesaplarının tanımı , işleyişi ve örnek uygulamalarının yapılması
 •  İthalat maliyetlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 •  İhracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
 •  Stok maliyetlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 •  Sabit kıymetlerin(duran varlıkların) muhasebeleştirilmesi ve amotisman uygulaması
 •  Faiz ve kur farklarının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 •  İşçi ücretlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 •  Damga vergisi hesaplamaları ve muhasebeleştirilmesi
 •  Gelir vergisi /kurumlar vergisi stopajı kdv tam/kısmi tevkifat’’işlemlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 •  Dönem sonu işlemleri (kar ve zararın hesaplanması)ve muhasebeleştirilmesi

Yıl Sonu İşlemleri

Yıl sonu işlemleri, bilanço ve gelir tablosu hazırlama. Örnek uygulama bir şirketin açılış fişinden kapanış fişine kadarki yapılması gereken tüm işlemlerin  yapılması.

WhatsApp Canlı Destek